Dubai rực sáng ánh đèn đêm

VnExpress 8 tháng trước

UAE - Qua ống kính của Xavier Portela, Dubai hiện lên đầy năng động, rực rỡ như một thành phố vận động không ngừng dù đã về đêm.