Nơi lợn rừng chạy đầy đường không ai bắt

VnExpress 2 tháng trước

Israel - Người dân ở thành phố Haifa đã quá quen với việc đi lại chung đường với lợn rừng, hay chứng kiến cảnh chúng lục thùng rác.