Hồ 'ngũ sắc' dưới chân núi lửa Nhật Bản

VnExpress 5 tháng trước

Goshiki-numa gồm nhiều hồ hình thành sau một vụ phun trào của núi lửa Bandai, màu nước biến đổi theo thời gian,