Hàng nghìn viên đá Ica ẩn chứa nền văn minh bí ẩn

Zing 2 năm trước

Hàng nghìn viên đá khắc hình khủng long giúp đỡ con người, những tiến bộ về công nghệ, y học được phát hiện ở Peru cho đến nay vẫn còn là bí ẩn lớn.