Check-in ngôi nhà của hơn 500 gấu bông

Video Mới

Check-in bảo tàng gấu bông đầu tiên tại Việt Nam

VnExpress 3 ngày trước

Kiên Giang - Toạ lạc trong Phú Quốc United Center, bảo tàng gấu bông đầu tiên tại Việt Nam, thuộc top 5 Teddy Bear Museum lớn nhất thế giới với 500 mô hình.